AGENDA

BIJEENKOMSTEN


De verschillende Schenk-Kringen door heel Nederland organiseren geregeld bijeenkomsten, vrij toegankelijk voor alle GCN-leden én gasten.


Je bent van harte welkom om de sfeer te komen proeven, informatie te krijgen en je vragen te stellen. Wanneer je je aanmeldt via de link, krijg je alle praktische informatie. (adres, tijd, enz.)

GCN-LEDENDAGEN 2022


Op zondag 20 februari & zaterdag 21 mei vonden de GCN-ledendagen plaats met een leuk programma (o.a. GCN-lid Anthony Migchels van de Florijn), inspirerende gesprekken en fijne ont-moetingen! Waren waardevolle dagen!


De volgende GCN-ledendagen zijn op zondag 21 augustus & zaterdag 19 november. Noteer ze alvast in je agenda. Via nieuwsbrieven wordt informatie naar de leden gestuurd.


Graag zien & spreken wij je dan.


Femke Grothausen, Maarten Kam & Barbara Baving

FONDSCOÖRDINATOREN DAGEN 2022


Eén keer in het kwartaal komen alle Fondscoördinatoren samen om ervaringen, informatie en kennis uit te wisselen. Het zijn waardevolle dagen omdat er door de verbinding nieuwe ideeën ontstaan / krachten worden gebundeld / praktisch zaken worden geregeld.


De volgende Fondscoördinatoren dagen staan dit jaar nog op de agenda:

- zaterdag 17 september

- zaterdag 17 december


Woensdagavond 22 juni BUSSUM 1

    Aanmelden via bussum1@gezondheidfonds.nl


Donderdagavond 23 juni GROENLO 1

    Aanmelden via groenlo1@gezondheidfonds.nl 


Zondagmiddag 26 juni NIJMEGEN 1

    Aanmelden via nijmegen1@gezondheidfonds.nl


Dinsdagavond 28 juni AMSTERDAM 1

    Aanmelden via amsterdam1@gezondheidfonds.nl


Donderdagavond 30 juni OLBURGEN

    Aanmelden via olburgen@gezondheidfonds.nl


Donderdagavond 14 juli ZEEUWS-VLAANDEREN

    Aanmelden vizeeuwsvlaanderen@gezondheidfonds.nl


Donderdagavond 14 juli EINDHOVEN 1

    Aanmelden via eindhoven1@gezondheidfonds.nl


Dinsdagavond 26 juli OLBURGEN

    Aanmelden via olburgen@gezondheidfonds.nl


Zondagmiddag 28 augustus NIJMEGEN 1

    Aanmelden via nijmegen1@gezondheidfonds.nl


Woensdagavond 31 augustus OLBURGEN

    Aanmelden via olburgen@gezondheidfonds.nl


Vrijdagavond 2 september JOURE 1

    Aanmelden via joure1@gezondheidfonds.nl


Donderdagavond 8 september ZEEUWS-VLAANDEREN

    Aanmelden vizeeuwsvlaanderen@gezondheidfonds.nl


Woensdagavond 14 september TWENTE

    Aanmelden via twente@gezondheidfonds.nl


Vrijdagavond 7 oktober JOURE 1

    Aanmelden via joure1@gezondheidfonds.nl


Donderdagavond 20 oktober ZEEUWS-VLAANDEREN

    Aanmelden vizeeuwsvlaanderen@gezondheidfonds.nl


Vrijdagavond 28 oktober TWENTE

    Aanmelden via twente@gezondheidfonds.nl


Zondagmiddag 30 oktober NIJMEGEN 1

    Aanmelden via nijmegen1@gezondheidfonds.nl


Vrijdagavond 18 november JOURE 1

    Aanmelden via joure1@gezondheidfonds.nl


Woensdagavond 7 december TWENTE

    Aanmelden via twente@gezondheidfonds.nl


Donderdagavond 8 december ZEEUWS-VLAANDEREN

    Aanmelden vizeeuwsvlaanderen@gezondheidfonds.nl

OVERIGE SCHENK-KRINGEN


Van de volgende Schenk-Kringen is op dit moment nog geen datum bekend van de eerstvolgende bijeenkomst:

Woon je

- in Drenthe/Groningen stuur dan een mail naar assen1@gezondheidfonds.nl

- in de provincie Utrecht / Flevoland stuur dan een mail naar bussum1@gezondheidfonds.nl

- in Amsterdam & omgeving stuur dan een mail naar amsterdam1@gezondheidfonds.nl

- in Noord-Holland, stuur dan een email naar benningbroek1@gezondheidfonds.nl

- in Arnhem & omgeving, stuur dan een email naar arnhem1@gezondheidfonds.nl

SCHENK-KRINGEN IN OPRICHTING


In oprichting zijn de Schenk-Kringen Alkmaar, Oud-Beijerland, Betuwe & Goes. Wil je daar over geïnformeerd worden? Stuur dan een email naar info@gezondheidfonds.nl en vermeld bij onderwerp de plaats waar je naartoe zou willen gaan. Dan word je op de hoogte gehouden.

WAARDENGEDRAGEN NORMEN & de sfeer waarin de bijeenkomsten plaatsvinden (door Purusha van de Graaf)


In de loop van mijn leven heb ik een allergische reactie opgebouwd omtrent de termen waarden & normen. Totdat Jan Adriaansen, die in de Raad van Advies zit, mij vertelde: “Purusha, als de normen gedragen worden door echte waarden in het leven is het geen probleem.”


Waarden die wij hebben geformuleerd zijn: Liefde, vrijheid, vertrouwen, openheid en eerlijkheid. Jan zei: “Doordat je vanuit deze waarden vertrekt geef je door de normen handen en voeten aan hoe je met elkaar omgaat binnen het GCN”


Weer durven vertrouwen in plaats vanuit wantrouwen te handelen. Open en eerlijk met elkaar in gesprek gaan, in dialoog in plaats van een discussie. Vraag je naar de ervaring van de ander, luister en vertel je jouw ervaring. Neem je de tijd die er nodig is.


Dit is voor mij 'Liefde in actie'. Van een wereld waar verdienmodellen ten koste van de ander omgebogen wordt naar dienstbaar aan de mens zelf. Naar een gezonde samen-leving. Dienstbaar en trouw zijn aan je zelf en daardoor ook aan de ander: 'Zelfstandig in Verbinding'


Voor mij is GCN en een ieder die daar aan mee doet, de voorloper van een gezonde samen-leving. Ont-dekken door te doen. Samen bouwen aan een liefdevolle samen-leving!