AGENDA

BIJEENKOMSTEN


De verschillende Schenk-Kringen door heel Nederland organiseren geregeld bijeenkomsten, vrij toegankelijk voor alle GCN-leden én gasten.


Je bent van harte welkom om de sfeer te komen proeven, informatie te krijgen en je vragen te stellen. Wanneer je je aanmeldt via de link, krijg je alle praktische informatie. (adres, tijd, enz.)

GCN-LEDENDAG 2023


Op zondag 20 februari & zaterdag 21 mei vonden de GCN-ledendagen plaats met een leuk programma (o.a. GCN-lid Anthony Migchels van de Florijn), inspirerende gesprekken en fijne ont-moetingen! Waren waardevolle dagen!

De laatste GCN-ledendag was op zaterdag 19 november.


Via nieuwsbrieven wordt informatie naar de leden gestuurd over de aankomende ledendag van 2023


Graag zien & spreken wij je dan.


Femke Grothausen, Maarten Kam & Barbara Baving

FONDSCOÖRDINATOREN DAGEN 2023


Eén keer in het kwartaal komen alle Fondscoördinatoren samen om ervaringen, informatie en kennis uit te wisselen. Het zijn waardevolle dagen omdat er door de verbinding nieuwe ideeën ontstaan / krachten worden gebundeld / praktisch zaken worden geregeld.


De dagen voor dit jaar worden binnenkort bekend gemaakt.OVERIGE SCHENK-KRINGEN


Van de volgende Schenk-Kringen is op dit moment nog geen datum bekend van de eerstvolgende bijeenkomst:

Woon je in de omgeving van:


DRENTHE/GRONINGEN stuur dan een mail naar assen1@gezondheidfonds.nl


Maandagavond 1 mei ARNHEM 1

    Aanmelden via arnhem1@gezondheidfonds.nl

Maandagavond 8 mei ZEEUWS-VLAANDEREN

    Aanmelden via zeeuwsvlaanderen@gezondheidfonds.nl

Zaterdagochtend 20 mei TWENTE

    Aanmelden via twente@gezondheidfonds.nl

Donderdagavond 25 mei BUSSUM 1

    Aanmelden via bussum1@gezondheidfonds.nl

Donderdagavond 25 mei GROENLO 1

    Aanmelden via groenlo1@gezondheidfonds.nl

Zaterdagmiddag 27 mei BENNINGBROEK 1

    Aanmelden via benningbroek1@gezondheidfonds.nl

Zondagmiddag 28 mei DEN HAAG 1

    Aanmelden via denhaag1@gezondheidfonds.nl

Vrijdagavond 2 juni JOURE 1 (Friesland/N.O.-polder)

    Aanmelden via joure1@gezondheidfonds.nl

Dinsdagavond 6 juni AMSTERDAM 1

    Aanmelden via amsterdam1@gezondheidfond.nl

Woensdagavond 7 juni ARNHEM 1

    Aanmelden via arnhem1@gezondheidfonds.nl

Donderdagavond 22 juni EINDHOVEN 1

   Aanmelden via eindhoven1@gezondheidfonds.nl

Zondagmiddag 25 juni DEN HAAG 1

    Aanmelden via denhaag1@gezondheidfonds.nl

Dindsdagavond 27 juni GROENLO 1

    Aanmelden via groenlo1@gezondheidfonds.nl

Donderdagavond 29 juni BUSSUM 1

    Aanmelden via bussum1@gezondheidfonds.nl

Donderdagavond 6 juli ZEEUWS-VLAANDEREN

    Aanmelden via zeeuwsvlaanderen@gezondheidfonds.nl

Zaterdagochtend 15 juli TWENTE

    Aanmelden via twente@gezondheidfonds.nl

Zondagmiddag 23 juli DEN HAAG 1

    Aanmelden via denhaag1@gezondheidfonds.nl

Woensdagavond 23 augustus TWENTE

    Aanmelden via twente@gezondheidfonds.nl

Zondagmiddag 27 augustus DEN HAAG 1

    Aanmelden via denhaag1@gezondheidfonds.nl

Donderdagavond 31 augustus EINDHOVEN 1

    Aanmelden via eindhoven1@gezondheidfonds.nl

Vrijdagavond 1 september JOURE 1 (Friesland/N.O.-polder)

    Aanmelden via joure1@gezondheidfonds.nl

Maandagavond 11 september ZEEUWS-VLAANDEREN

    Aanmelden via zeeuwsvlaanderen@gezondheidfonds.nl

Zondagmiddag 24 september DEN HAAG 1

    Aanmelden via denhaag1@gezondheidfonds.nl

Zaterdagochtend 4 november TWENTE

    Aanmelden via twente@gezondheidfonds.nl

Vrijdagavond 6 oktober JOURE 1 (Friesland/N.O.-polder)

    Aanmelden via joure1@gezondheidfonds.nl

Donderdagavond 12 oktober  EINDHOVEN 1

    Aanmelden via eindhoven1@gezondheidfonds.nl

Zondagmiddag 22 oktober DEN HAAG 1

    Aanmelden via denhaag1@gezondheidfonds.nl

Donderdagavond 9 november ZEEUWS-VLAANDEREN

    Aanmelden via zeeuwsvlaanderen@gezondheidfonds.nl

Donderdagavond 23 november EINDHOVEN 1

    Aanmelden via eindhoven1@gezondheidfonds.nl

Vrijdagavond 24 november JOURE 1 (Friesland/N.O.-polder)

    Aanmelden via joure1@gezondheidfonds.nl

Zondagmiddag 26 november DEN HAAG 1

    Aanmelden via denhaag1@gezondheidfonds.nl

Zondagmiddag 10 december DEN HAAG 1

    Aanmelden via denhaag1@gezondheidfonds.nl

Woensdagavond 13 december TWENTE

    Aanmelden via twente@gezondheidfonds.nl

WAARDENGEDRAGEN NORMEN & de sfeer waarin de bijeenkomsten plaatsvinden (door Purusha van de Graaf)


In de loop van mijn leven heb ik een zogenaamde allergie opgebouwd omtrent de termen normen & waarden. Totdat Jan Adriaansen, die in de Raad van Advies zit, mij vertelde: “Purusha, als de normen gedragen worden door echte waarden in het leven is het geen probleem.”


Waarden die wij hebben geformuleerd zijn: Liefde, vrijheid, vertrouwen, openheid en eerlijkheid. Jan zei: “Doordat je vanuit deze waarden vertrekt geef je door de normen handen en voeten aan hoe je met elkaar omgaat binnen het GCN”


Weer durven vertrouwen in plaats vanuit wantrouwen te handelen. Open en eerlijk met elkaar in gesprek gaan, in dialoog in plaats van een discussie. Vraag je naar de ervaring van de ander, luister en vertel je jouw ervaring. Neem je de tijd die er nodig is.


Dit is voor mij 'Liefde in actie'. Van een wereld waar verdienmodellen ten koste van de ander omgebogen wordt naar dienstbaar aan de mens zelf. Naar een gezonde samen-leving. Dienstbaar en trouw zijn aan je zelf en daardoor ook aan de ander: 'Zelfstandig in Verbinding'


Voor mij is GCN en een ieder die daar aan meedoet, de voorloper van een gezonde samen-leving. Ont-dekken door te doen. Samen bouwen aan een liefdevolle samen-leving!