Logo van het Coöperatieve Gezondheid Fonds

het COÖPERATIEVE GEZONDHEID FONDS

AGENDA

Er worden ook nog bijeenkomsten gepland door de Schenk-Kringen in Den Haag, Eindhoven & Nijmegen. Stuur een e-mail naar de Schenk-Kring die bij jou in de buurt ligt en je wordt uitgenodigd voor de eerstvolgende volgende bijeenkomst.


Den Haag: denhaag1@gezondheidfonds.nl

Eindhoven: eindhoven1@gezondheidfonds.nl

BIJEENKOMSTEN


De verschillende Schenk-Kringen door heel Nederland organiseren geregeld bijeenkomsten.  Sommige zijn voor de deelnemers aan de Schenk-Kringen, andere zijn ook toegankelijk voor gasten. (introducees / geïnteresseerden) Houdt deze pagina / nieuwsbrief (voor de GCN-leden) / informatiebrief (voor niet GCN-lid) in de gaten.


Je bent van harte welkom om de sfeer te komen proeven, informatie te krijgen en je vragen te stellen. Wanneer je je aanmeldt, krijg je alle praktische informatie (adres, tijd, enz.) toegestuurd.

BIJEENKOMSTEN Schenk-Kringen

(toegankelijk voor leden & niet-leden!)


Woensdagavond 6 januari ASSEN 1

    Aanmelden via assen1@gezondheidfonds.nl


Dinsdagavond 12 januari OF 2 februari BUSSUM 1

    Aanmelden via bussum1@gezondheidfonds.nl

NB: na aanmelden wordt je geïnformeerd welke avond het wordt.


Woensdagavond 20 januari OLBURGEN

    Aanmelden via olburgen@gezondheidfonds.nl


Vrijdagavond 22 januari TUBBERGEN 1

    Aanmelden via tubbergen1@gezondheidfonds.nl


Dinsdagavond 26 januari AMSTERDAM 1

    Aanmelden via amsterdam1@gezondheidfonds.nl


Zondagmiddag 31 januari NIJMEGEN 1

    Aanmelden via nijmegen1@gezondheidfonds.nl


Vrijdagavond 12 februari JOURE 1

    Aanmelden via joure1@gezondheidfonds.nl


Woensdagavond 24 februari OLBURGEN

    Aanmelden via olburgen@gezondheidfonds.nl


Woensdagavond 24 maart OLBURGEN

    Aanmelden via olburgen@gezondheidfonds.nl


Vrijdagavond 9 april JOURE 1

    Aanmelden via joure1@gezondheidfonds.nl


Woensdagavond 22 april OLBURGEN

    Aanmelden via olburgen@gezondheidfonds.nl


Vrijdagavond 4 juni JOURE 1

    Aanmelden via joure1@gezondheidfonds.nl


Vrijdagavond 3 september JOURE 1

    Aanmelden via joure1@gezondheidfonds.nl


Vrijdagavond 1 oktober JOURE 1

    Aanmelden via joure1@gezondheidfonds.nl


Vrijdagavond 26 november JOURE 1

    Aanmelden via joure1@gezondheidfonds.nl

WAARDEN-HERINNERING bestuur Gezondheid Fonds & Fonds-coördinatoren

Er zijn ook bijeenkomsten met het Bestuur en de Fonds-coördinatoren van het Coöperatieve Gezondheid Fonds. Deze worden 'Waarden-herinnering' genoemd: weer te herinneren om vanuit vertrouwen te handelen.


Als een ieder dát doet waar zijn ogen van stralen, ‘je bliss volgt’ zoals Joseph Campbell zegt, en de eigen bestemming volgt, dan ontstaat er een samenleving vol met dynamiek, dankbaarheid en verwondering.


De Waardenherinnering is er om een ieder die een rol heeft in de organisatie kennis te laten maken met de sfeer en cultuur waar vanuit gewerkt wordt. Te laten ervaren wat het is als je vanuit de waardengedragen normen handelt. Dit betekent bijvoorbeeld dat je mag zeggen als je iets niet kunt, om hulp vragen, fouten maken en wat je er van geleerd hebt delen met anderen. Dit zorgt voor een stromende lerende organisatie. 'Zelfstandig in Verbinding'

WAARDENGEDRAGEN NORMEN & de sfeer waarin de bijeenkomsten plaatsvinden (door Purusha van de Graaf)


In de loop van mijn leven heb ik een allergische reactie opgebouwd omtrent de termen waarden & normen. Totdat Jan Adriaansen, die in de Raad van Advies zit, mij vertelde: “Purusha, als de normen gedragen worden door echte waarden in het leven is het geen probleem.”


Waarden die wij hebben geformuleerd zijn: Liefde, vrijheid, vertrouwen, openheid en eerlijkheid. Jan zei: “Doordat je vanuit deze waarden vertrekt geef je door de normen handen en voeten aan hoe je met elkaar omgaat binnen het GCN”


Weer durven vertrouwen in plaats vanuit wantrouwen te handelen. Open en eerlijk met elkaar in gesprek gaan, in dialoog in plaats van een discussie. Vraag je naar de ervaring van de ander, luister en vertel je jouw ervaring. Neem je de tijd die er nodig is.


Dit is voor mij 'Liefde in actie'. Van een wereld waar verdienmodellen ten koste van de ander omgebogen wordt naar dienstbaar aan de mens zelf. Naar een nieuwe samen-leving. Dienstbaar en trouw zijn aan je zelf en daardoor ook aan de ander: 'Zelfstandig in Verbinding'


Voor mij is GCN en een ieder die daar aan mee doet, de voorloper van deze nieuwe samen-leving. Ont-dekken door te doen. Samen zijn wij de verandering!

het COÖPERATIEVE GEZONDHEID FONDS W.A.

Opgericht 5 februari 2020

Kamer van Koophandel nr. 77260023

Bankrekening nr. NL22 INGB 0007631293

FLYER DOWNLOADEN

© het Coöperatieve Gezondheid Fonds W.A. 2020

CONTACT


E-mail: info@gezondheidfonds.nl

Telefoon: 0575 572466 (ma. t/m do. 10.00u-14.00u)