AGENDA

BIJEENKOMSTEN


De verschillende Schenk-Kringen door heel Nederland organiseren geregeld bijeenkomsten, vrij toegankelijk voor alle GCN-leden én gasten.


Je bent van harte welkom om de sfeer te komen proeven, informatie te krijgen en je vragen te stellen. Wanneer je je aanmeldt via de link, krijg je alle praktische informatie. (adres, tijd, enz.)

GCN-LEDENDAGEN 2022


Op zondag 20 februari & zaterdag 21 mei vonden de GCN-ledendagen plaats met een leuk programma (o.a. GCN-lid Anthony Migchels van de Florijn), inspirerende gesprekken en fijne ont-moetingen! Waren waardevolle dagen!


De laatste GCN-ledendag was op zaterdag 19 november. Via nieuwsbrieven wordt informatie naar de leden gestuurd over de aankomende ledendagen van 2023


Graag zien & spreken wij je dan.


Femke Grothausen, Maarten Kam & Barbara Baving

FONDSCOÖRDINATOREN DAGEN2022


Eén keer in het kwartaal komen alle Fondscoördinatoren samen om ervaringen, informatie en kennis uit te wisselen. Het zijn waardevolle dagen omdat er door de verbinding nieuwe ideeën ontstaan / krachten worden gebundeld / praktisch zaken worden geregeld.


De laatste Fondscoördinatoren dag van dit jaar staat nog op de agenda:


- zaterdag 17 december

Dinsdagavond 6 december ARNHEM1

    Aanmelden via arnhem1@gezondheidfonds.nl


Donderdagavond 8 december EINDHOVEN 1

    Aanmelden via eindhoven1@gezondheidfonds.nl


Donderdagavond 8 december ZEEUWS-VLAANDEREN

    Aanmelden via zeeuwsvlaanderen@gezondheidfonds.nl


Dinsdagavond 13 december GROENLO 1

    Aanmelden via groenlo1@gezondheidfonds.nl


Zondagmiddag 18 december DEN HAAG 1

    Aanmelden via denhaag1@gezondheidfonds.nl


Donderdag 22 december OLBURGEN

    Aanmelden via olburgen@gezondheidfonds.nl


Dinsdagavond 3 januari ARNHEM 1

    Aanmelden via arnhem1@gezondheidfonds.nl


Donderdagavond 26 januari BUSSUM 1

    Aanmelden via bussum1@gezondheidfonds.nl


Vrijdagavond 27 januari JOURE 1 (Friesland/N.O.-polder)

    Aanmelden via joure1@gezondheidfonds.nl


Dinsdagavond 31 januari OLBURGEN

    Aanmelden via olburgen@gezondheidfonds.nl


Maandagavond 6 februari ARNHEM 1

    Aanmelden via arnhem1@gezondheidfonds.nl


Donderdagavond 23 februari BUSSUM 1

    Aanmelden via bussum1@gezondheidfonds.nl


Woensdagavond 8 maart ARNHEM 1

    Aanmelden via arnhem1@gezondheidfonds.nl


Vrijdagavond 24 maart JOURE 1 (Friesland/N.O.-polder)

    Aanmelden via joure1@gezondheidfonds.nl


Donderdagavond 30 maart BUSSUM 1

    Aanmelden via bussum1@gezondheidfonds.nl


Woensdagavond 5 april ARNHEM 1

    Aanmelden via arnhem1@gezondheidfonds.nl


Donderdagavond 27 april BUSSUM 1

    Aanmelden via bussum1@gezondheidfonds.nl


Maandagavond 1 mei ARNHEM 1

    Aanmelden via arnhem1@gezondheidfonds.nl


Donderdagavond 25 mei BUSSUM 1

    Aanmelden via bussum1@gezondheidfonds.nl


Vrijdagavond 2 juni JOURE 1 (Friesland/N.O.-polder)

    Aanmelden via joure1@gezondheidfonds.nl


Woensdagavond 7 juni ARNHEM 1

    Aanmelden via arnhem1@gezondheidfonds.nl


Donderdagavond 29 juni BUSSUM 1

    Aanmelden via bussum1@gezondheidfonds.nl


Vrijdagavond 1 september JOURE 1 (Friesland/N.O.-polder)

    Aanmelden via joure1@gezondheidfonds.nl


Vrijdagavond 6 oktober JOURE 1 (Friesland/N.O.-polder)

    Aanmelden via joure1@gezondheidfonds.nl


Vrijdagavond 24 november JOURE 1 (Friesland/N.O.-polder)

    Aanmelden via joure1@gezondheidfonds.nl


OVERIGE SCHENK-KRINGEN


Van de volgende Schenk-Kringen is op dit moment nog geen datum bekend van de eerstvolgende bijeenkomst:

Woon je in de omgeving van:


DRENTHE/GRONINGEN stuur dan een mail naar assen1@gezondheidfonds.nl


NOORD-HOLLAND, stuur dan een email naar benningbroek1@gezondheidfonds.nl


GROENLO,stuur dan een mail naar

groenlo1@gezondheidfonds.nl


TWENTE stuur dan een mail naar

twente@gezondheidfonds.nl


NIJMEGEN stuur dan een mail naarnijmegen1@gezondheidfonds.nl


AMSTERDAM stuur dan een mail naar

amsterdam1@gezondheidfonds.nlSCHENK-KRINGEN IN OPRICHTING


In oprichting zijn de Schenk-Kringen Alkmaar, Oud-Beijerland en Goes. Wil je daar over geïnformeerd worden? Stuur dan een email naar info@gezondheidfonds.nl en vermeld bij onderwerp de plaats waar je naartoe zou willen gaan. Dan word je op de hoogte gehouden.

WAARDENGEDRAGEN NORMEN & de sfeer waarin de bijeenkomsten plaatsvinden (door Purusha van de Graaf)


In de loop van mijn leven heb ik een zogenaamde allergie opgebouwd omtrent de termen waarden & normen. Totdat Jan Adriaansen, die in de Raad van Advies zit, mij vertelde: “Purusha, als de normen gedragen worden door echte waarden in het leven is het geen probleem.”


Waarden die wij hebben geformuleerd zijn: Liefde, vrijheid, vertrouwen, openheid en eerlijkheid. Jan zei: “Doordat je vanuit deze waarden vertrekt geef je door de normen handen en voeten aan hoe je met elkaar omgaat binnen het GCN”


Weer durven vertrouwen in plaats vanuit wantrouwen te handelen. Open en eerlijk met elkaar in gesprek gaan, in dialoog in plaats van een discussie. Vraag je naar de ervaring van de ander, luister en vertel je jouw ervaring. Neem je de tijd die er nodig is.


Dit is voor mij 'Liefde in actie'. Van een wereld waar verdienmodellen ten koste van de ander omgebogen wordt naar dienstbaar aan de mens zelf. Naar een gezonde samen-leving. Dienstbaar en trouw zijn aan je zelf en daardoor ook aan de ander: 'Zelfstandig in Verbinding'


Voor mij is GCN en een ieder die daar aan mee doet, de voorloper van een gezonde samen-leving. Ont-dekken door te doen. Samen bouwen aan een liefdevolle samen-leving!