COÖPERATIE

Een coöperatie kan alleen bestaan doordat mensen lid zijn om daarmee het initiatief concreet te steunen. Het heeft ook (wettelijk vastgelegde) organen zoals:

de Algemene Vergadering en

een Bestuur.


In ieder orgaan heeft elk mens op grond van inzicht en kennis een eigen rol en takenpakket.


De basis zijn de Waardengedragen normen.

CGF logo

BESTUUR

Bij besturen gaat het om vanuit verbinding lijnen, zaken, dingen die er spelen vanuit een balans oppakken / oplossen.


Het bestuur bestaat uit:

Maarten Kam (voorzitter, onder rechts)

Femke Grothausen (secretaris, onder  links)

Barbara Baving (penningmeester, boven)

Jan Donselaar (toezicht (zgn. NUB-er), niet op foto)

FONDSCOÖRDINATOREN

De verbinder pur-sang. Hij/zij hoort/voelt wat er leeft binnen de schenkkring. Weet dat de kracht van de coöperatie versterkt wordt door de ervaringen te delen met bijvoorbeeld andere fonds-coördinatoren, het bestuur of leden van het GCN.


Op dit moment zijn er 20 (van links naar rechts): Geertje Swart-Hazen (Joure 1), Mischa Beekman (Bussum 1) , Paula van der Velde (Bussum 1), Baraba Baving (penningmeester), Ineke Dane (secretaris GCN), Marga Vlaar (Benningbroek 1), Karin van Bracht (Eindhoven 1), Ans Lammers & Hettie Kettering (Lichtenvoorde 1), Matthijs Ransijn (Assen 1), Marja Olde Avenhuis (Tubbergen 1), Karen van Leer (Nijmegen 1), Gerard Homburg (Oostzaan 1), Ben Bongers (Olburgen) Femke Grothausen (secretaris), Maarten Kam (voorzitter), Ava Braaksma ((oud)voorzitter GCN), Purusha Geelen-van de Graaf (initiatiefnemer), Arie Drost (Amsterdam 1), Annemiek Schep (Benningbroek 1), Robbert Geelen (initiatiefnemer), Tia van Houten (Amsterdam 1) & Mariska Appel (Den Haag 1), Janneke Russchen (Joure 1).

Ontbrekend op de foto:   Wouter Veltmaat (Eindhoven 1), Jules de Kort (Olburgen) & Annet Ellenbroek (Tubbergen 1)

WAARDEN-HERINNERING

Als een ieder dát doet waar zijn ogen van stralen, ‘je bliss volgt’ zoals Joseph Campbell zegt, en de eigen bestemming volgt, dan ontstaat er een samenleving vol met dynamiek, dankbaarheid en verwondering.


Er zijn bijeenkomsten met het Bestuur en de Fonds-coördinatoren van het Coöperatieve Gezondheid Fonds. Deze worden 'Waarden-herinnering' genoemd: weer te herinneren om vanuit vertrouwen te handelen.


De Waarden-herinnering is er om een ieder die een rol heeft in de organisatie kennis te laten maken met de sfeer en cultuur waar vanuit gewerkt wordt. Te laten ervaren wat het is als je vanuit de waardengedragen normen handelt. Dit betekent bijvoorbeeld dat je mag zeggen als je iets niet kunt, om hulp vragen, fouten maken en wat je er van geleerd hebt delen met anderen. Dit zorgt voor een stromende lerende organisatie. 'Zelfstandig in Verbinding'