WAARDENGEDRAGEN NORMEN

In de dialoog en het handelen, zowel intern als extern, heeft het Coöperatieve Gezondheid Fonds een 7-tal waardengedragen normen als basis:


- De omgang met elkaar is gebaseerd op vertrouwen, eerlijkheid en oprechtheid.

- Dienstbaar zijn aan het menselijk belang.

- Ieder mens heeft de vrijheid van keuze om naar eigen inzicht inhoud te geven aan zijn* leven en gezondheid.

- Eenieder spreekt vanuit de eigen ervaring.

- Eenieder heeft een lerende houding vanuit zelfreflectie en verbinding.**

- Expertise en innerlijk inzicht verkregen vanuit introspectie, zijn het leidende principe.

- Geld, systemen, organisatiestructuren en theorieën zijn een middel.***


Handelen uit Liefde is hét antwoord op de uitdagingen van de samenleving van vandaag.

CGF logo

*      Taalkundig is het gebruik van 'zijn' juist. Hierdoor wordt wel een deel van de innerlijke kracht van de mens onderbelicht: de vrouwelijke kracht. Daarom zullen in al onze documenten 'zijn' en 'haar' vrij gebruikt worden om daarmee te refereren aan de mens die zowel de mannelijk als vrouwelijk kracht in zich draagt.

**    Echte verbinding kan alleen tot stand komen als je in verbinding staat met je eigen innerlijk: je zelf. Dit noemen wij 'Zelfstandig in Verbinding'.

***  Het woord 'middelen' is een werkwoord. Op het moment dat je het middel vastzet, mis je de kracht van het levende.