Logo van het Coöperatieve Gezondheid Fonds

het COÖPERATIEVE GEZONDHEID FONDS

WAARDENGEDRAGEN NORMEN

In de dialoog en het handelen, zowel intern als extern, heeft het Coöperatieve Gezondheid Fonds een 7-tal waardengedragen normen als basis:


- De omgang met elkaar is gebaseerd op vertrouwen, eerlijkheid en oprechtheid.

- Dienstbaar zijn aan het menselijk belang.

- Ieder mens heeft de vrijheid van keuze om naar eigen inzicht inhoud te geven aan zijn* leven en gezondheid.

- Eenieder spreekt vanuit de eigen ervaring.

- Eenieder heeft een lerende houding vanuit zelfreflectie en verbinding**.

- Expertise en innerlijk inzicht verkregen vanuit introspectie, zijn het leidende principe.

- Geld, systemen, organisatiestructuren en theorieën zijn een middel.***


Handelen uit Liefde is hét antwoord op de uitdagingen van de samenleving van vandaag.

CGF logo
GCN-Logo-GrootFormat
Logo IO LvL

* Taalkundig is het gebruik van 'zijn' juist. Hierdoor wordt wel een deel van de innerlijke kracht van de mens onderbelicht: de vrouwelijke kracht. Daarom zullen in al onze documenten 'zijn' en 'haar' vrij gebruikt worden om daarmee te refereren aan de mens zowel de mannelijk als vrouwelijk kracht in zich draagt.

** Echte verbinding kan alleen tot stand komen als je in verbinding staat met je eigen innerlijk: je zelf. Dit noemen wij 'Zelfstandig in Verbinding'.

*** Het woord 'middelen' is een werkwoord. Op het moment dat je het middel vastzet, mis je de kracht van het levende.

het COÖPERATIEVE GEZONDHEID FONDS W.A.

Opgericht 5 februari 2020

Kamer van Koophandel nr. 77260023

Bankrekening nr. NL22 INGB 0007631293

FLYER DOWNLOADEN

© het Coöperatieve Gezondheid Fonds W.A. 2020

CONTACT


E-mail: info@gezondheidfonds.nl

Telefoon: 0575 572466 (ma. t/m do. 10.00u-14.00u)