Elke Schenk-kring heeft één of twee Fonds-coördinatoren. Een Fonds-coördinator is de 'vraagbaak' voor de leden van de Schenk-kring m.b.t. praktische zaken. Ook staat hij/zij in contact met Fonds-coördinatoren van andere Schenk-kringen en het bestuur.

De Fonds-coördinator van BUSSUM 1 is Paula van der Velde. Ze is te bereiken via het e-mailadres van deze Schenk-kring: bussum1@gezondheidfonds.nl

Verslag Schenk-kring Bussum 30 maart j.l. in Den Dolder.

 

Dit was voor mij de eerste keer om als gespreksleider te functioneren.

Een paar weken geleden kwam het voorstel of ik e.e.a. over Anastasia wilde vertellen op de Schenk-kring avond.

 

I.v.m. alles waar ik momenteel mee bezig ben, neem ik elke uitdaging aan, om daarvan te leren en te groeien.

Daarbij oefen ik telkens om mijn woorden en zinnen zo op te bouwen, dat er wordt aangegeven, wat er wel is gewenst. Op papier is dat een stuk makkelijker dan zo tijdens een gesprek, een echte uitdaging om dat te oefenen. Iets vooruit te denken over hetgeen je wilt vertellen.

Tevens wil ik ook nog wel eens het tempo van praten opvoeren, waar ik bewust op wil letten om dit te voorkomen.

 

Voor zover ik per mail had vernomen, waren de deelneemsters voor deze avond bekenden en veel daarvan ook nog lid van het koor waar ik in zing.

Het is fijn om te oefenen met mensen om me heen, die al vertrouwd zijn.

 

Het was dan ook een verrassing, dat er meer mensen kwamen waaronder ‘aspirant’ leden.

Even schakelen en gewoon doen, wat ik van plan was.

Gaandeweg merkte ik zelf al, dat een aantal voornemens minder makkelijk gingen dan gedacht.

Maar het interactieve gesprek was plezierig, fijn de inbreng van anderen te vernemen.

Temeer daar er nog een aantal hoofdstukken zijn, die ik nog aan het inpassen ben met mijn ideeën in het hier en nu.

Wel vergat ik een paar onderwerpen te vertellen, die op mijn puntenbriefje (in de map) stonden.

 

Het was een heel leerzame avond voor me.

 

Eén van die onderwerpen die ik vegat gaat over de ronde schijfjes hout. Graag deel ik dit alsnog.

Ze komen van een Siberische den.

Deze schijfjes staan symbool voor het Anastasia verhaal, wat zij vertelt.

Maar de boekenserie heet ‘De Rinkelende Dennen van Rusland’.

In het hoofdstuk ‘de rinkelende Siberische den’ van deel 1 (op blz.13 en 14 nieuwe deel 1) staat beschreven, hoe de kedr, de Siberische den/pijnboom, functioneert.

God heeft de kedr geschapen als opslagplaats voor kosmische energie …

Van een liefhebbende mens gaat lichte straling uit naar de kosmos, die in een fractie van een seconde wordt weerkaatst door de boven hem staande planeten terug naar de aarde en voedt alle leven.

Een kedr leeft 550 jaar en vangt dag en nacht met zijn miljoenen naalden deze lichte energie op, bewaart deze en geeft op het juiste moment deze energie weer af, wanneer er in de kosmos en bijgevolg in de mensen en alles wat leeft op aarde, er te weinig van is.

Af en toe, maar dat is heel uitzonderlijk, is er een kedr, die alleen maar energie verzamelt en deze bij zich houdt. Na 500 jaar gaat deze kedr rinkelen, om aandacht te vragen om gekapt te worden. Dat doet hij 3 jaar lang. Het is de bedoeling, dat deze kedr in hele kleine stukjes wordt verdeeld en aan mensen uitgedeeld, die ze cadeau wil krijgen.

Elk klein stukje kedr bevat heel veel weldadige energie voor de mens.

Blijft de kedr na die 3 jaar staan, dan begint het pijnlijke proces van zelfverbranding en afsterven, wat 27 jaar duurt.

Op blz.11 staat beschreven, hoe te handelen met zo’n stukje kedr.

Je draagt het stukje kedr aan een draadje op je borst. Je doet het om, terwijl je blootvoets in het gras staat. Met je linkerhandpalm druk je het tegen je ontblote borst (boven je borstbeen).

Na een minuut voel je de warmte van het stukje kedr en een lichte rilling over je lichaam.

Als de wens in je opkomt, hou je het stukje hout vast met je duimen aan de achterkant, terwijl je met je vingertoppen over het deel van het schijfje aan de voorkant wrijft. Je polijst het als het ware.

Na 3 maanden voel je je al een stuk gezonder, veel aandoeningen genezen.

De hoofdzaak is, dat iedereen die zo’n stukje kedr in bezit heeft, hartelijker en talentvoller wordt en meer bereikt in het leven.

 

Daar deze stukjes kedr persoonlijk weggegeven worden aan de juiste mensen, die ze willen ontvangen, is het lastig dit via handelswegen te doen.

 

In dit specifieke geval heb ik 12 stukjes gewone kedr gekocht.

Deze 12 stukjes 3 dagen op verschillende plekken in de krachtcirkel gelegd, welke zich in de tuin bevindt van het stuk grond, waar ik hoeder van ben.

3 maal is de bovis-waarde van deze stukjes gemeten. De bovis-waarde is explosief gestegen tot ver voorbij de 1.000.000, hoe bijzonder allemaal.

Dan voel ik me zo vereerd dat ik dit kan en mag doen.

Dat deze stukjes kedr elk van jullie deze weldadige energie en liefde geeft.

 

Veel liefs: Agnes.

Verslag van de tekenavond bij de Schenk-kring Bussum in Den Dolder op donderdag 26 januari 2023.

 

Bij onze Schenk-kring is er animo om de bijeenkomsten een inspirerende invulling te geven.

Het is belangrijk dat alle leden de kans krijgen en ook het belang ervan inzien dat iedereen een eigen bijdrage kan leveren aan het versterken van de inhoud en de organisatie van de Schenk-kring. Een kleine of een grote bijdrage, het is allemaal welkom.

Zo hadden we een tekenavond georganiseerd door Marijke Koert van der Linden. Het ging er om, dat we ons gingen uitdrukken op papier met (acryl)potloden, zonder het gevoel een prestatie te moeten leveren. We kregen de opdracht om ons droomhuis of fantasiehuis op papier te zetten.

Een van de droomhuizen

Naderhand gingen we in groepjes ontdekken, welke boodschap er op de teken- en kleurplaat is te ontdekken. Het ging er dan om wat je innerlijk had uitgedrukt. Wat opviel was dat er elf totaal verschillende tekeningen waren gemaakt, met evenzovele bijzonderheden. Soms waren het eigenschappen van de persoon, soms waren het boodschappen voor de persoon. Iedereen was nadien heel tevreden over het resultaat en erg blij meegedaan te hebben.

Het was een hele fijne bezigheid, waarin we elkaar op een andere wijze leren kennen.

EERSTVOLGENDE BIJEENKOMST?

Informatie via bussum1@gezondheidfonds.nl