Elke Schenk-Kring heeft één of twee Fonds-coördinatoren. Een Fonds-coördinator is de 'vraagbaak' voor de leden van de Schenk-Kring m.b.t. praktische zaken. Ook staat hij/zij in contact met Fonds-coördinatoren van andere Schenk-Kringen en het bestuur.

De Fonds-coördinator van DEN HAAG 1 is Mariska Appel. Zij is te bereiken via het e-mailadres van deze Schenk-Kring: denhaag1@gezondheidfonds.nl

De ervaringen van 9 maanden Gezondheid Fonds werden gedeeld. De leden werd verzocht hun nota’s kort na een behandeling in te dienen om de administratieve verwerking te vergemakkelijken. Ook werd gevraagd de nota’s van 2020 uiterlijk vóór 31 januari 2021 in te dienen zodat de jaarrekening over 2020 opgemaakt kan worden.


Meerdere leden deelden hun ervaringen die zij hadden opgedaan met afstemming (gerichte aandacht met een open geest) op andere mensen en de bijzondere uitwerking die dat had.


In verband met de aanwezigheid van de gast deden de leden een voorstelronde. Hierdoor kregen ook zij weer een verdere inkijk in de persoonlijkheden van hun schenkkringgenoten.

EERSTVOLGENDE BIJEENKOMST?

Informatie via denhaag1@gezondheidfonds.nl