Elke Schenk-Kring heeft één of twee Fonds-coördinatoren. Een Fonds-coördinator is de 'vraagbaak' voor de leden van de Schenk-Kring m.b.t. praktische zaken. Ook staat hij/zij in contact met Fonds-coördinatoren van andere Schenk-Kringen en het bestuur.

De Fonds-coördinator van NIJMEGEN 1 is Karen van Leer. Zij is te bereiken via het e-mailadres van deze Schenk-Kring: nijmegen1@gezondheidfonds.nl

EERSTVOLGENDE BIJEENKOMST?

Informatie via nijmegen1@gezondheidfonds.nl