Elke Schenk-Kring heeft één of twee Fonds-coördinatoren. Een Fonds-coördinator is de 'vraagbaak' voor de leden van de Schenk-Kring m.b.t. praktische zaken. Ook staat hij/zij in contact met Fonds-coördinatoren van andere Schenk-Kringen en het bestuur.

De Fonds-coördinatoren van OLBURGEN zijn Ben Bongers & Jules de Kort. Ze zijn te bereiken via het e-mailadres van deze Schenk-Kring: olburgen@gezondheidfonds.nl

door Ben Bongers

Jules en ik waren iets later door de wegwerkzaamheden onderweg waardoor de voorbereidingstijd wat krap werd en ik niet in mijn rust zat bij de opening om even met elkaar ‘aan te komen’. We begonnen na de opening met ons voorstel rondje. Onderweg liet ik de agenda compleet los en liet gebeuren wat er ontstond. Gek genoeg vielen onderdelen van de agenda samen in wat er ontstond en anderen punten ook compleet niet. De term smoelenboek viel al vroeg, we stemde met elkaar in om daarin onze gegevens op te nemen met een foto. 


Er was ruimte om in te nemen,

er was ruimte om aan te vullen,

er was ruimte om onszelf te zijn,

er was ruimte om te ervaren,

er was ruimte om te delen wat we wilden delen en tegelijk ervaarden we allemaal hetzelfde dat er een verbondenheid met elkaar was omdat er veiligheid was in de groep

die we met elkaar vormden,

die we met elkaar zijn,
gelijkgestemd en

tegelijk met ons eigen instrument uitgenodigd worden/zijn door de ander(en) om er in aanwezig zijn.


Tot 2x toe begon het met licht regenen, bijna hadden we alles opgepakt om naar binnen te gaan maar gelukkig bleven we buiten tot iedereen van de groep zich had uitgesproken. Na deze opschudding was het moment aangebroken om de nog niet besproken punten met elkaar door te nemen. Veelal de praktische punten.
- Waar kunnen we nog meer deze ontmoetingen houden, er werden een aantal opties genoemd en deze worden verder onderzocht op hun mogelijkheden.
- T.b.v. het smoelenboek kunnen foto's naar Michiel worden gestuurd
- Er was ook info voor het bestuur en voor de anderen fondscoördinatoren:
Het is deze groepsdynamiek waar het om draait, wat kostbaar is en niet zomaar verstoord kan worden door mensen die hier ‘even’ aan willen proeven. We kwamen er voor nu op uit dat er een soort van voortraject mag komen voor aspirant
leden, introducees, die dan op een later moment kunnen meedraaien in onze schenkkring. Een voortraject waar schenkkring leden samen met hun introducees of anderen aspirant-leden bij aanwezig kunnen zijn. 


We vonden het allemaal een zeer geslaagde avond.

EERSTVOLGENDE BIJEENKOMST?

Informatie via olburgen@gezondheidfonds.nl