Elke Schenk-Kring heeft één of twee Fonds-coördinatoren. Een Fonds-coördinator is de 'vraagbaak' voor de leden van de Schenk-Kring m.b.t. praktische zaken. Ook staat hij/zij in contact met Fonds-coördinatoren van andere Schenk-Kringen en het bestuur.

De Fonds-coördinatoren van TWENTE zijn Annet Ellenbroek & Marja Oude Avenhuis. Ze zijn te bereiken via het e-mailadres van deze Schenk-Kring: twente@gezondheidfonds.nl

Verslag bijeenkomst Schenk-kring Twente

14 september 2022 in Almelo


We waren met 5 mensen bijeen.

We begonnen met een meditatie, daarna zijn we de diepte ingegaan over persoonlijke thema’s.

 

De volgende bijeenkomst is 1 oktober 2022 In Tubbergen

EERSTVOLGENDE BIJEENKOMST:

Informeer je via twente@gezondheidfonds.nl

Verslag bijeenkomst Schenk-kring Twente

24 Juli 2022 in Wilsumer Berge

De jaarlijkse dag van 14.00 tot 20.00 uur.


We begonnen met een meditatie van Roy Martina.

Daarna een persoonlijk rondje.

Introductie medicijnwiel.

Eten en gezellig napraten.

 

De volgende bijeenkomst is op 14 september 2022 in Almelo

door Marja Oude Avenhuis

Een Paradijs op Aarde
Afgelopen weekend genoten van een bijeenkomst, die voor het eerst een gehele dag betrof, met de deelnemers van de Schenk-Kring Twente, behorend bij het Gezondheid Fonds.


Het Gezondheid Fonds is een onderdeel van het GezondheidsCoöperatief Nederland (GCN).
Dit kon plaatsvinden dankzij de oprichters van het GCN; Robbert en Purusha. Zij hebben een
geweldige bedding gelegd voor, zoals ze het zelf omschrijven, “het creëren van een Paradijs op
Aarde”.


Aangezien wij mensen, scheppende wezens zijn en we onze eigen werkelijkheid creëren, is het
van groot belang om je bewust te zijn van hetgeen je aan het creëren bent. Je innerlijke leven bepaalt hoe je uiterlijke leven eruitziet.


Hier hebben we afgelopen weekend volop aandacht aan besteed door gebruik te maken van
elkaars talenten en te verbinden met wat er is, wat er niet is en wat wenselijk is. Er is veel gedeeld qua ervaringen, inzichten en ideeën vanuit oprechtheid, liefde en vertrouwen. Alles kan en mag er zijn, hoe fijn is dat!


Verder was het genieten van lekker eten en drinken, het heerlijke weer, de natuur, humor, bootje
varen; kortom een perfecte dag die verlangt naar meer.


Samen zijn wij de verandering en dat hebben we gemerkt!

door Ineke Dane

Er hebben zich in totaal acht geïnteresseerden aangemeld. Daarvan waren twee mensen aanwezig bij de videomeeting. Deze was georganiseerd omdat we geen grote ruimte konden vinden/huren.

Er wordt in het kort uitgelegd dat de maandelijkse bijeenkomsten vooral bedoeld zijn om te verbinden en te delen. Een mooi doel is om zoveel met elkaar te delen dat er een preventieve werking vanuit gaat voor wat gezondheid betreft.

Ook vindt er een korte uitleg plaats over het Coöperatief Gezondheid Fonds en de landelijke ledenorganisatie Gezondheids Coöperatief Nederland, waarvan het CGF een community is.

Daarna doen we een kort voorstelrondje. In dat rondje komt de vraag aan de orde hoe het zit met de ontwikkeling van een basisverzekering. Er wordt uitgelegd dat GCN het breder getrokken heeft dan dat. We gaan voor gezondheid in de breedste zin van het woord. De pilot met de schenkkringen is hier uit voortgevloeid.

Dan volgt een rondje hoe we er in staan voor wat betreft Covid 19 en alle maatregelen. Reacties:

-Goede aandacht voor eigen gezondheid en vooral dankbaarheid voeden als er negatieve reacties zijn.

-Geweldloze communicatie wordt genoemd.

-Vooral vanuit liefde er Zijn.

-waar niet anders kan, zoals in het onderwijs en de zorg, mee in de stroom, maar wel duidelijk vanuit een eigen identiteit.